Compex Mi-Sport Kas Kuvvetlendirme Cihazı

I. UYARILAR

1. Karşıt belirtiler

 • Önemli karşı belirtiler
 • Kalp stimülatörü (kalp pili)
 • Epilepsi
 • Hamilelik (karın bölgesine pozisyon verilmemesi)
 • Alt ekstremitelerde ciddi arteriyel dolaşım problemleri
 • Karın veya kasık fıtığı

Compex’i kullanırken alınacak önlemler

 • Travma veya yakın zamanda geçirilmiş bir ameliyattan sonra (6 aydan az)
 • Kas atrofisi
 • Kalıcı ağrılar
 • Kas rehabilitasyonu ihtiyacı

Osteosentez ekipmanı

Osteosentez ekipmanının varlığı (kemikle temas halinde olan metalik ekipman: pimler, vidalar, plakalar, protezler vb.) Compex programlarının kullanımı için bir karşı gösterge değildir. Compex’in elektrik akımı osteosentez ekipmanına hiçbir zararlı etkisi olmayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Yukarıdaki durumların tümünde şunları yapmanız önerilir:

 • Compex’i asla tıbbi tavsiye olmadan uzun süre kullanmayın;
 • Herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuza danışın;
 • Bu kılavuzu ve her bir stimülasyon programının etkileri ve endikasyonları hakkında bilgi sağlayan uygulama kılavuzunu dikkatle okuyun.
Garrett Fisher - Compex

2. Güvenlik önlemleri

Compex ve MI-Sensör Sistemi ile yapmamanız gerekenler

 • Compex’i veya sistemi suda veya nemli bir atmosferde (sauna, hidroterapi vb.) kullanmayın.
 • Asla ayakta duran bir kişi üzerinde ilk stimülasyon seansı yapmayın. Stimülasyonun ilk beş dakikası her zaman oturan veya yatan bir kişi üzerinde yapılmalıdır. Nadir durumlarda çok gergin kişilerde vagal reaksiyon görülebilir. Bu psikolojik kökenlidir ve kas uyarımından duyulan korkunun yanı sıra kaslardan birinin kasıtlı olarak kasılmadan kasıldığını görmenin şaşkınlığıyla bağlantılıdır. Bu vagal reaksiyon, bayılma eğilimi gösteren bir zayıflık hissine, kalp atış hızının yavaşlamasına ve arteriyel kan basıncında azalmaya neden olur. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, gereken tek şey stimülasyonu durdurmak ve zayıflık hissinin kaybolması için gereken süre boyunca (5 ila 10 dakika) bacaklar yukarıda olacak şekilde uzanmaktır.
 • Stimülasyon seansı sırasında kas kasılmasından kaynaklanan harekete asla izin vermeyin. Daima izometrik olarak stimülasyon yapmalısınız; bu, kasılmadan kaynaklanan hareketi önlemek için kasın uyarıldığı ekstremitelerin sıkı bir şekilde sabitlenmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Yalnızca Compex tarafından sağlanan elektrot kablolarını kullanın.
 • Seans sırasında öncelikle stimülatörü kapatmadan stimülatör elektrot kablolarının bağlantısını kesmeyin.
 • Elektrik çarpması riski nedeniyle stimülasyon kablolarını asla harici bir elektrik güç kaynağına bağlamayın.
 • Compex tarafından sağlanan şarj edilebilir pillerin dışında şarj edilebilir piller kullanmayın.
 • Kablolar ve elektrotlar hala kullanıcıya bağlıyken stimülatörü asla şarj etmeyin.
 • Pilleri asla Compex ile birlikte verilen şarj cihazı dışında başka bir şarj cihazıyla şarj etmeyin.
 • Hasarlıysa (kutu, kablolar vb.) veya şarj edilebilir pil bölmesi açıksa Compex’i veya şarj cihazını asla kullanmayın. Elektrik boşalması riski vardır.
 • Compex’in sürekli “bip sesi çıkarması”, anormal ısınma veya koku olması veya şarj cihazından veya Compex’ten duman çıkması durumunda şarj cihazının bağlantısını derhal kesin. Yangın veya elektrik deşarjı riski nedeniyle pilleri kapalı bir alanda (kutu vb.) şarj etmeyin.
 • Compex’i ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 • Compex’in, şarj edilebilir pil bölmesinin ve şarj cihazının içine yabancı maddelerin (toprak, su, metal vb.) girmesine izin vermeyin.
 • Ani sıcaklık değişimleri, yoğuşma nedeniyle cihazda damlacıklar oluşturabilir. Cihazı yalnızca ortam sıcaklığına ulaştığında kullanın.
 • Araç veya makine kullanırken Compex’i kullanmayın.
 • Stimülatörü 3.000 metreden yüksek rakımlı dağlarda kullanmayın.

Elektrotları ve motor nokta kalemini asla uygulamamanız gereken yerler

 • Başa.
 • Ters-yan olarak: vücut merkez çizgisinin her iki tarafında (örneğin: sağ kol ve sol kol) aynı kanalın iki kutbunu (bir elektrot pozitif/kırmızı kutba bağlı ve bir elektrot negatif/siyah kutba bağlı) kullanmayın. ).
 • Her türlü cilt lezyonlarına (yaralar, iltihaplar, yanıklar, tahrişler, egzama vb.)

MI-Sensör Sistemini kullanırken alınacak önlemler

 • Compex’in MI fonksiyonlarına erişmek için MI-Sensor sisteminin özel elektrot kablosunun cihaz açılmadan önce bağlanması gerekir.
 • Compex açıkken MI-Sensor sisteminin özel elektrot kablosunu bağlamaktan kaçının.
 • Cihazı kapatmadan MI-Sensor sisteminin özel elektrot kablosunu çıkarmayın.
 • MI-Sensör sisteminin düzgün çalışması için bloke edilmemesi veya basınca maruz kalmaması gerekir.

Elektrotları ve motor nokta kalemini kullanırken alınacak önlemler.

 • Yalnızca Compex tarafından sağlanan elektrotları/kalemi kullanın. Diğer elektrotlar/kalemler Compex stimülatörü için uygun olmayan elektriksel özelliklere sahip olabilir.
 • Stimülasyon seansı sırasında önce cihazı kapatmadan elektrotları çıkarmayın veya hareket ettirmeyin.
 • Elektrotları/kalemi suya batırmayın.
 • Elektrotlara/kaleme herhangi bir solvent uygulamayın.
 • Elektrotları uygulamadan önce cildin yıkanıp yağdan arındırılması ve ardından kurutulması önerilir.
 • Elektrotların tüm yüzeyini cilde uygulayın.
 • Çok önemli hijyen nedenlerinden dolayı her kullanıcının kendine ait elektrot seti olması gerekir. Aynı elektrotları farklı kişiler üzerinde kullanmayın.
 • Stimülasyonun rahatlığı ve etkinliği açısından önemli olan elektrot ile cilt arasındaki temasın kalitesi giderek bozulacağından, bir elektrot setini on beş seanstan fazla kullanmayın.
 • Cildi çok hassas olan bazı kişilerde, stimülasyon seansı sonrasında elektrotların altında kızarıklık görülebilir. Genellikle bu kızarıklık tamamen zararsızdır ve 10 ila 20 dakika sonra kaybolur. Ancak kızarıklık ortadan kalkana kadar aynı bölgede stimülasyon seansı başlatmaktan kaçının.
 • Motorlu kalemi kullanmadan önce kalemin ucunu temizleyip dezenfekte edin.

II. SUNUM

Garanti

Bakım

Cihazınızı temizlemek için yumuşak bir toz bezi ve solvent içermeyen alkol bazlı bir temizlik ürünü kullanın.

Kullanıcı, cihazda veya aksesuarlarında herhangi bir onarım girişiminde bulunmamalıdır. Elektrik deşarjı riski nedeniyle Compex’i veya yüksek voltajlı parçalar içeren şarj cihazını asla sökmeyin.

Compex Médical SA, cihazı veya herhangi bir bileşenini Compex Médical SA tarafından resmi olarak onaylanmayan bir kişi veya servis merkezi tarafından açmaya, değiştirmeye veya onarmaya yönelik herhangi bir girişimden kaynaklanan zararlar ve sonuçlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Compex stimülatörleri performans parametrelerinin kalibrasyonunu veya doğrulanmasını gerektirmez. Üretilen her cihaz için özellikler sistematik olarak doğrulanır ve doğrulanır. Bu özellikler stabildir ve normal koşullar altında kullanıldığında değişmez.

Durum ne olursa olsun cihazınız beklendiği gibi çalışmıyorsa yardım için resmi bir Compex servis merkeziyle iletişime geçin.

Tıp ve sağlık profesyonelleri bakımla ilgili bilgi için yerel mevzuata başvurmalıdır. Normalde bu yasalar, belirli kriterlerin düzenli aralıklarla doğrulanmasını gerektirir.

Depolama ve taşıma koşulları

Compex şarj edilebilir piller içerdiğinden saklama ve taşıma koşulları aşağıdaki rakamları aşmamalıdır:

 • Depolama ve taşıma sıcaklığı: -20°C ila 45°C
 • Maks. bağıl nem: %75
 • Atmosfer basıncı: 700 hPa’dan 1060 hPa’ya

Kullanım koşulları

 • Kullanım sıcaklığı: 0°C ila 40°C
 • Maks. bağıl nem: %30’dan %75’e
 • Atmosfer basıncı: 700 hPa’dan 1060 hPa’ya

Eliminasyon

2002/96/CEE (WEEE) Direktifinin birinci önceliği, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının önlenmesi ve buna ek olarak, atık bertarafını azaltmak amacıyla bu tür atıkların yeniden kullanımı, geri dönüştürülmesi ve diğer geri kazanım biçimleridir. . Çubuklu piktogramlı tekerlekli çöp kutusu, ekipmanın evdeki çöplerle birlikte atılamayacağı, ancak seçici bir toplama nesnesi haline geldiği anlamına gelir.

Ekipmanın tedavi için uygun bir toplama noktasına verilmesi gerekir. Bu sayede doğal kaynakların korunmasına ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Piller, bu tür öğelerin imhasını düzenleyen ülkenizin ulusal yasalarına uygun olarak imha edilmelidir.

Standartlar

Compex doğrudan tıbbi teknolojiye dayanmaktadır. Güvenliğinizi garanti altına almak için Compex’in tasarımı, üretimi ve dağıtımı 93/42/CEE sayılı Avrupa Direktifinin gerekliliklerine uygundur.

Cihaz, elektromedikal cihazlar için genel güvenlik kuralları standardı IEC 60601-1, elektromanyetik uyumluluk standardı IEC 60601-1-2 ve sinir ve kas stimülatörleri için özel güvenlik kuralları standardı IEC 60601-2-10 ile uyumludur.

Mevcut uluslararası standartlar (IEC 60601-2-10 AM1 2001), elektrotların toraksa uygulanmasıyla ilgili bir uyarı verilmesini gerektirmektedir (kardiyak fibrilasyon riskinin artması). Direktif 2002/96/CEE Atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE).

III. ELEKTROSİMÜLASYON NASIL ÇALIŞIR?

Elektrostimülasyonun prensibi, elektrotlar tarafından iletilen elektriksel uyarılar aracılığıyla sinir liflerini uyarmaktır. Compex stimülatörleri tarafından üretilen elektriksel uyarılar, farklı türdeki sinir liflerini uyaran, güvenlik, konfor ve verimlilik sağlayan yüksek kaliteli uyarılardır:

 1. kas tepkisini uyarmak için motor sinirleri. İşin miktarı ve elde edilen faydalar stimülasyon parametrelerine bağlıdır. Bu, elektromüsküler stimülasyon (EMS) olarak bilinir.
 2. analjezik veya ağrı giderici etkiler elde etmek için belirli tipte hassas sinir lifleri

Motor sinir uyarımı (EMS) Gönüllü aktivitede, kasların çalışma düzeni beyinden gelir ve beyin, sinir liflerine elektrik sinyali şeklinde bir komut gönderir. Bu sinyal daha sonra kasılan kas liflerine iletilir.

Elektrostimülasyon prensibi, istemli bir kasılma sırasında gözlemlenen süreci doğru bir şekilde yeniden üretir. Stimülatör sinir liflerine bir elektrik akımı darbesi göndererek onları heyecanlandırır. Bu uyarılma daha sonra kas liflerine iletilerek temel bir mekanik tepkiye (= kas seğirmesi) neden olur. İkincisi kas kasılması için temel gereksinimi oluşturur.

Bu kas tepkisi, beyin tarafından kontrol edilen kas çalışmasıyla tamamen aynıdır. Yani kas, komutun beyinden mi yoksa uyarıcıdan mı geldiğini ayırt edemez.

compex spor elektrostimülasyonu

Compex 94 programlarının parametreleri (saniye başına darbe sayısı, kasılma süresi, dinlenme süresi, toplam program süresi) konusu Kas liflerine göre kaslar farklı çalışma türlerine göre değişir. Aslında, farklı türde kas lifleri ilgili kasılma hızlarına göre ayırt edilebilir: yavaş, orta ve hızlı lifler. Bir kısa mesafe koşucusunda hızlı lifler açıkça baskın olurken, bir maraton koşucusunda yavaş lifler daha fazla olacaktır.

İnsan fizyolojisi hakkında iyi bir bilgi ve çeşitli programların stimülasyon parametrelerine mükemmel bir hakimiyet ile kas çalışması, istenen hedefe (kas takviyesi, artan kan akışı, sıkılaşma vb.) çok hassas bir şekilde yönlendirilebilir.

Hassas sinirlerin uyarılması

Elektriksel uyarılar aynı zamanda analjezik veya ağrı giderici bir etki elde etmek için hassas sinir liflerini de uyarabilir. Dokunmaya duyarlı sinir liflerinin uyarılması, ağrının sinir sistemi tarafından iletilmesini engeller. Başka tür hassas liflerin uyarılması, endorfin üretiminde artışa ve dolayısıyla ağrının azalmasına neden olur.

Ağrı giderme programları ile elektrostimülasyon, lokalize keskin veya kronik ağrıların yanı sıra kas ağrılarını tedavi etmek için de kullanılabilir.

IV. KULLANIM İLKELERİ

Bu bölümde sunulan kullanım ilkeleri genel kurallar olarak değerlendirilmelidir. Tüm programlar için uygulama kılavuzlarında sunulan bilgi ve kullanım tavsiyelerini dikkatle okumanız tavsiye edilir.

Elektrotların yerleştirilmesi

İki kutbun her birine farklı bir elektrot bağlanmalıdır.

Not: Bir elektrot bağlantısını kablodan bağımsız hale getiren bir elektrot düzenlemesinin olması mümkün ve normaldir.

Her program için kullanılan akımın özelliklerine bağlı olarak pozitif kutba (kırmızı bağlantı) bağlanan elektrot “stratejik” konuma yerleştirildiğinde daha etkili olur.

Tüm kas elektrostimülasyon programları, yani kas kasılmalarını içeren programlar için, pozitif polarite elektrodunu kas motor noktasına yerleştirmek önemlidir.

Elektrot boyutunun seçimi (büyük veya küçük) ve elektrotların uyarılacak kas grubuna doğru konumlandırılması, stimülasyonun etkinliği için belirleyici ve temel faktörlerdir. Bu nedenle daima resimlerde gösterilen boyuttaki elektrotları kullanın. Başka özel tıbbi talimatlarınız olmadığı sürece her zaman resimlerdeki yerleştirme talimatlarını izleyin.

Gerekirse, en iyi kas kasılmasını veya en rahat görünen konumu elde etmek için pozitif kutuplu elektrodu hafifçe hareket ettirerek en iyi konumu bulun. Mi-sensör sistemiyle stimülasyon için önerilen tüm yerleşimler bu sistemin en uygun konumlandırmasını temsil eder. Bu nedenle bu talimatlara harfiyen uymanız tavsiye edilir.

Stimülasyon pozisyonları

Stimülasyon pozisyonu, uyarılacak kas grubuna ve seçilen programa bağlıdır.

Güçlü kas kasılmalarını içeren programlarda kasın her zaman izometrik olarak uyarılması gerekir. Sonuç olarak, uyarılan uzuvların ekstremitesini sıkıca sabitlemelisiniz. Bu sayede harekete maksimum direnç sağlar ve kasılma sırasında kasta oluşabilecek kısalmaların, seans sonrasında kramp ağrıları ve ciddi sertlik oluşturabilecek şekilde oluşmasını engellersiniz. Örneğin, kuadriseps kaslarını çalıştırırken, dizlerin uzamasını önlemek için kullanıcının ayak bilekleri kayışlarla sabitlenmiş şekilde oturma pozisyonunda olması gerekir. IV. KULLANIM İLKELERİ Bu bölümde sunulan kullanım ilkeleri genel kurallar olarak değerlendirilmelidir. Tüm programlar için uygulama kılavuzlarında sunulan bilgi ve kullanım tavsiyelerini dikkatle okumanız tavsiye edilir. Diğer program türleri için (örneğin,

Stimülasyon enerji düzeyinin ayarlanması

Uyarılan bir kasta toplanan liflerin sayısı uyarının enerjisine bağlıdır. Bu nedenle, mümkün olan en fazla sayıda lifi içerecek şekilde maksimum stimülasyon enerjilerinin kullanılması kesinlikle gereklidir. Önemli bir stimülasyon enerji seviyesinin altında, ortalama bir kullanıcı için stimülasyon seansları yapmak anlamsızdır. Aslında uyarılan kasta yer alan liflerin sayısı, o kasın performansında ilginç bir gelişme sağlayamayacak kadar düşüktür.

Uyarılmış bir kasın ilerlemesi, eğer çok sayıda lifi Compex tarafından işe alınırsa daha da büyük olacaktır. Bir kastaki liflerin sadece 1/10’u uyarı altında çalışıyorsa, ancak o 1/10’u ilerleyebilir. Açıkçası bu, liflerin 9/10’unun çalıştığı ve dolayısıyla ilerleyebildiği duruma göre çok daha az dikkate değerdir. Bu nedenle maksimum uyarı enerjileriyle, yani her zaman destekleyebileceğiniz sınırda çalışmaya özen göstermelisiniz.

İlk döngünün ilk seansının ilk kasılmasından itibaren maksimum akım gücüne ulaşmanıza elbette gerek yok. Daha önce Compex stimülasyonunu hiç kullanmadıysanız, elektrostimülasyon tekniğine alışmak için ilk 3 seansta istediğiniz programın sadece yarısını güçlü kas kasılmaları üretecek yeterli enerjiyle yapmalısınız. Daha sonra ilk stimülasyon döngünüze kendi özel programınız ve seviyenizle başlayabilirsiniz. Çok belirgin kas seğirmeleri yaratması gereken ısınmanın ardından, çalışma dizisinin ilk üç veya dört dakikası boyunca stimülasyon enerjisini kasılmadan kasılmaya doğru kademeli olarak artırmalısınız. Ayrıca, özellikle bir döngünün ilk üç seansında, seanstan seansa kullanılan stimülasyon enerjileriyle de ilerlemelisiniz.

Seviyelerdeki ilerleme

Genel olarak, 5. seviyeye mümkün olduğunca hızlı ulaşmak amacıyla farklı seviyeleri hızlı bir şekilde geçmeniz tavsiye edilmez. Aslında farklı seviyeler elektrostimülasyondaki ilerlemeye karşılık gelir.

En sık yapılan hata, stimülasyon giderek daha yüksek stimülasyon enerjilerinde meydana geldikçe seviyeden seviyeye değişiklik yapmaktır. Stimülasyona maruz kalan liflerin sayısı stimülasyon enerjisine bağlıdır. Bu liflerin yaptığı işin niteliği ve miktarı programa ve seviyeye bağlıdır. Amaç öncelikle elektriksel stimülasyon enerjileri ve daha sonra seviyeler arasında ilerlemektir.

Ne kadar çok kas lifini uyarırsanız, ilerleyecek olan liflerin sayısı da o kadar fazla olacaktır. Ancak bu liflerin ilerleme hızı ve daha yüksek düzeyde çalışma yeteneği, kullanılan programa ve seviyeye, haftalık seans sayısına ve bu seansların uzunluğuna ve ayrıca her bireye özgü içsel faktörlere bağlıdır. En basit ve en yaygın prosedür, seviye 1 ile başlamak ve yeni bir stimülasyon döngüsüne geçerken seviyeyi yükseltmektir.

Bir döngünün sonunda, bir sonraki seviyede yeni bir döngüye başlayabilir veya ulaşılan son seviyede haftada 1 seans olacak şekilde bakım yapabilirsiniz.

Stimülasyon seanslarının değişimi / gönüllü eğitim

Stimülasyon seansları dışarıda veya gönüllü eğitim sırasında yapılabilir. Gönüllü eğitim ve stimülasyon aynı seansta yapıldığında, genellikle önce gönüllü eğitimin ardından stimülasyonun yapılması önerilir. Bu, gönüllü antrenmanın zaten yorgun olan kas lifleri üzerinde yapılmadığı anlamına gelir. Bu özellikle kuvvet ve patlayıcı kuvvet antrenmanları için önemlidir.

Ancak direnç antrenmanlarında ters sırada ilerlemek çok faydalı olabilir. Gönüllü antrenman öncesinde, direnç uyarımı yoluyla, genel ve kardiyovasküler yorgunluk olmadan kas liflerine “özel bir ön yorgunluk seansı” gerçekleştirilir. Bu şekilde “hazırlanan” lifler üzerindeki gönüllü çaba, glikolitik metabolizmayı daha hızlı ve daha ileri itecektir.

V. MI-TEKNOLOJİ NEDİR

MI-Sensörü

Bu, stimülatörü elektrotlara bağlayan küçük bir sensördür. Mi-sensörü, bir kasın belirli fizyolojik özelliklerini ölçmeyi, bunları analiz etmeyi ve stimülasyon parametrelerini buna göre uyarlamayı sağlayan temel bileşendir. Kasın konuşmasını sağlayan bu bileşendir.

MI Taraması

Bu işlev, elektrostimülasyon seansını her kullanıcının fizyolojisine uyarlar. Çalışma seansına başlamadan hemen önce mi-scan seçilen kas grubunu inceler ve stimülatör parametrelerini vücudun bu bölgesinin uyarılabilirliğine göre otomatik olarak ayarlar. Bu gerçekten kişiselleştirilmiş bir ölçümdür.

MI-Eylemi

Bu, istemli kas kasılmasına otomatik olarak elektrostimülasyonun neden olduğu bir kasılmanın eşlik ettiği bir çalışma modudur. Elektrostimülasyon kasılması bu nedenle mükemmel bir şekilde kontrol edilir ve çalışma seansı böylece daha konforlu (hem psikolojik hem de kassal açıdan), daha yoğun (kas daha fazla ve daha derinlemesine çalışır) ve daha eksiksiz (koordinasyonun iyileştirilmesi) hale gelir.

BEN-Sende

Optimum stimülasyon enerjisinin TENS programı (analjezik) boyunca tanımlanması ve kullanılması gerekir. Seans sırasında düzenli olarak alınan ölçümlere dayanarak cihaz, herhangi bir kas kasılmasının başlamasını önlemek için stimülasyon enerjisini kalıcı olarak ve otomatik olarak yeniden ayarlar; bu, bu tür programlar için kesinlikle karşıt bir durumdur.

MI Aralığı

Bu fonksiyon düşük frekanslı programlar için ideal enerji ayar aralığını gösterir. Mi-range’ı kullanarak artık kendinize kullandığınız enerjinin çok yüksek mi yoksa çok düşük mü olduğunu sormanıza gerek yok: bu işlev size bunu söyler ve böylece tedavinizin veya egzersizinizin verimliliğini optimize eder.

Mi-sensör sistemi ile pratik kullanım kuralları

MI-Tarama işlevi

 • Mi-scan işlevine yalnızca kas grubu seçimini gerektiren programlar için erişilebilir.
 • Mi-scan işlevi, stimülasyon impulslarının özelliklerini her kişinin bireysel özelliklerine ve stimüle edilen kasın uyarılabilirlik özelliklerine uyarlamanıza olanak tanır. Bu işlev, programın başlangıcında, ölçümlerin alındığı kısa bir sıra ile uygulanır (yatay bir çubuk, ekranın solundaki heykelciği tarar).
 • Tüm ölçüm testi boyunca tamamen hareketsiz kalmalı ve tamamen rahatlamış olmalısınız. Mi-sensör sistemi çok hassastır: En ufak bir kasılma veya en ufak bir hareket, ölçüm testini bozabilir.
 • Mi-tarama testinin süresi, ilgili kasa ve her kişinin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişir. Test ortalama 12 saniye sürer ve hiçbir zaman 21 saniyeyi aşmaz.
 • Test sırasında bazı kişiler bazen hoş olmayan bir gıdıklanma hissi hissedebilir.
 • Test tamamlandıktan sonra program başlatılabilir.

MI-Eylem modu

 • Mi-action modu, kullanıcının uyarılmış kası gönüllü olarak kasarak kas kasılma aşamasını başlatmasına olanak tanır. Böylece gönüllü çalışmayı ve teşviki ilişkilendirme fırsatı sunar.
 • Mi-action modu yalnızca bu çalışma moduna izin veren belirli programlarda mevcuttur.
 • Mi-action modunu kullanan programlardan önce her zaman mi-scan ölçüm testi gelir.
 • Mi-action çalışma modu, bir çalışma dizisinin aktif dinlenme aşamaları sırasında çalışır durumdadır. Isınma ve dinlenme sırasında çalışmaz.
 • Isınma aşamasından sonra ilk kas kasılması otomatik olarak başlatılır.
 • Kasılmanın istemli olarak başlatılması (aktif bir dinlenme aşamasında), yalnızca kullanılan programa bağlı olarak değişen belirli bir zaman aralığı içinde mümkündür.

MI-Onlarca işlevi

 • Mi-tens işlevi, istenmeyen kas kasılmalarının başlangıcını önemli ölçüde sınırlamanıza olanak tanır, böylece maksimum konfor ve etkinlik sağlar.
 • Mi-tens işlevi yalnızca Modüle TENS ve Epikondilit için kullanılabilir.
 • Bu programlar için mi-tens işlevi, stimülasyon enerjilerini etkili bir seviyede tutarak ve kas kasılmalarının başlangıcını önemli ölçüde sınırlandırarak kontrol etmenize olanak tanır.
 • Tüm program boyunca düzenli olarak kısa ölçüm testleri (2 ila 3 saniye süren) yapılmaktadır.
 • Stimülasyon enerjilerinin her artışından sonra bir test aşaması vardır. Bu testlerin doğru şekilde yapıldığından emin olmak için bu süre boyunca tamamen hareketsiz kalmanız gerekir.
 • Cihazın kaydettiği ölçüm testlerinin sonuçlarına bağlı olarak stimülasyon enerjilerinin seviyesi otomatik olarak bir miktar azalabilir.
 • Her zaman mümkün olan en rahat stimülasyon pozisyonunu benimsemek önemlidir. Ayrıca hareketsiz kalmaya çalışmalı ve uyarılan bölgedeki kasları kasmamaya çalışmalısınız.

MI Aralığı işlevi

 • Bu fonksiyon, verimliliği kuvvetli kas seğirmesi gerektiren programlar için ideal enerji ayar aralığını gösterir.
 • Bu nedenle mi aralığı işlevine yalnızca düşük uyarı frekansları (10 Hertz’den az) kullanan programlar için erişilebilir.
 • Mi aralığı fonksiyonunun kullanılmasına izin veren programlar için stimülatör ideal enerji aralığında olup olmadığınızı kontrol eder. Aralığın altındaysanız stimülatör, işaretler göstererek enerjiyi artırmanızı ister.
 • Stimülatör ideal ayar aralığınızı tespit ettiğinde mi-sensör sisteminin bağlı olduğu kanalın çubuk grafiğinin sağında bir braket görünür. Bu parantez, optimum stimülasyon için çalışmanız gereken enerji aralığını gösterir.
 • Stimülasyon enerjisini ideal tedavi aralığının altına ayarlarsanız, stimülatör sürekli yanıp sönen işaretler göstererek sizi tekrar artırmanızı ister.

Mi-action modunda pratik kullanım kuralları

Compex’in “klasik” tip programlarıyla gerçekleştirilen elektrostimülasyon özellikle ikna edici sonuçlar vermektedir. Stimülatörünüzün donatıldığı mi teknolojisi daha da ileri giderek birçok ek avantaj sunar. Mi-action modunda kullanılan Spor, Crosstraining, Kondisyon ve Rehabilitasyon kategorilerindeki programlar bazı yadsınamaz faydalar sunar:

 • Kas liflerini daha yoğun bir şekilde uyaran istemli egzersizler ve elektrostimülasyonu bir araya getirerek daha etkili bir çalışma sağlarlar.
 • Kullanıcıyı kasılmayı başlatıp başlatmama konusunda özgür bırakır, böylece elektrostimülasyonun kullanımını daha da rahat hale getirir.
 • Aktif katılım gerektirirler ve kullanıcıyı tedavisine tamamen dahil olmaya teşvik ederler.

Tüm bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için belirli kullanım kurallarına uymak özellikle önemlidir.

Aşağıdaki tablo farklı kas gruplarını göstermekte ve benimsenecek en iyi stimülasyon pozisyonuna ve kasılmanın gönüllü olarak nasıl başlatılacağına ilişkin çok yararlı bazı bilgiler vermektedir.

Ben bir metin bloğuyum. Bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın. Müşteri çok önemli, müşteriyi müşteri takip edecek. Toprağın yurdu olarak, ne matem ne de toprağın onbaşısı, aslanın yastığı.

Kas grupları

Elektrotların yerleştirilmesi

Stimülasyon pozisyonları

Kasılma aşamasının gönüllü olarak başlatılması

Plantar kemer kasları

compex mi spor

Ayaklarınız yere dayalı olacak şekilde oturma pozisyonu alın

Ayak parmaklarınızı yere batırmaya çalışarak plantar kemerinizin kaslarını kuvvetli bir şekilde kasın.

Peroneus kasları

Peroneus kas kompleksi

Ayak başparmağınızla yere kuvvetli bir baskı uygularken aynı zamanda dış ayak parmaklarını yerden kaldırmaya çalışarak peroneus kaslarınızı kasın.

Ayak parmaklarınızı yere batırmaya çalışarak plantar kemerinizin kaslarını kuvvetli bir şekilde kasın.

Ön kaval kemiği

bundan yoruldum

Ayak bileğinizin bükülmesini önlemek için ayaklarınızı bir mobilyanın altına yerleştirerek oturma pozisyonu alın.

Bu harekete direnen ve engelleyen bir nesneye karşı ayağınızın ucunu kuvvetle kaldırmaya çalışırken tibialis anterior kaslarınızı kasın.

Baldır kasları

buzağı kompleksi

Sırtınız ve ayaklarınız desteklere sıkıca dayanacak şekilde oturma pozisyonu alın. Bu pozisyonu örneğin bir kapı çerçevesine oturarak benimsemek kolaydır.

Ayağınızın ucunu bu harekete direnen ve engelleyen bir nesneye kuvvetlice itmeye çalışırken baldır kaslarınızı kuvvetli bir şekilde kasın.

Diz arkası kirişleri

hamstring kompleksi

Ayak bilekleriniz uygun bir şekilde sabitlenmiş halde yüz üstü yatın

Dizlerinizi bükmeye çalışırken uyluğun arkasındaki kasları (diz kirişleri) kuvvetli bir şekilde kasın

addüktörler

karmaşık addüktörler

Oturma pozisyonu alın ve dizlerinizin arasına sert (ama rahat) bir nesne yerleştirin.

Dizlerinizi kuvvetli bir şekilde bir araya getirmeye çalışırken, addüktörlerinizi güçlü bir şekilde kasın

Kuadriseps

karmaşık addüktörler

Oturma pozisyonu alın

Bacaklarınızı uzatmaya çalışırken kuadriseps kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın

Kalça

karmaşık elektrostimülasyon

Karnınızın üzerine uzanın veya ayağa kalkın

Kalçanızı güçlü bir şekilde kapatmaya ve uyluklarınızı gövdenizin arkasına getirmeye çalışırken, kalça kaslarınızı kuvvetli bir şekilde kasın.

Karın kasları

karmaşık karın kasları

Hafifçe kaldırılabilen sırt üstü uzanın

Başınızı ve omuzlarınızı desteklerinden güçlü bir şekilde kaldırmaya çalışırken, karın kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın.

Bel kasları

geri dönüş

Oturma pozisyonu alın

Mümkün olduğu kadar uzun oturmaya çalışırken bel kaslarınızı kuvvetli bir şekilde kasın.

Erektör omurga

Oturma pozisyonu alın

Mümkün olduğu kadar uzun oturmaya çalışırken sırt bölgesi kaslarını kuvvetli bir şekilde kasın.

Servikal kaslar

servikal kompleks

Oturma pozisyonu alın

Mümkün olduğu kadar uzun oturmaya çalışırken sırt bölgesi kaslarını kuvvetli bir şekilde kasın.

Trapezius

Oturma pozisyonu alın

Güçlü bir şekilde omuzlarınızı silkmeye çalışırken trapezius kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın.

Trapezius

Oturma pozisyonu alın

Güçlü bir şekilde omuzlarınızı silkmeye çalışırken trapezius kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın.

Deltoidler

deltoid kompleksi

Kolların vücuttan uzaklaşma hareketine karşı direnç oluşturmak için dirseklerinizi kolçakların içine yerleştirerek oturma pozisyonu alın.

Dirseklerinizi güçlü bir şekilde vücudunuzdan uzaklaştırmaya çalışırken, deltoidlerinizi kuvvetli bir şekilde kasın.

En geniş sırt

dorsi kompleksi

Kolların vücuda doğru hareketlerine karşı direnç oluşturmak için dirseklerinizi kol dayanaklarının dışına yerleştirerek oturma pozisyonu alın.

Dirseklerinizi güçlü bir şekilde vücudunuza doğru hareket ettirmeye çalışırken, latissimus dorsi kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın.

Pektoralis

Avuç içleriniz birbirine temas edecek şekilde oturma pozisyonu alın

Avuç içlerinizi birbirine güçlü bir şekilde bastırmaya çalışırken göğüs kaslarınızı güçlü bir şekilde kasın.

Triceps

Önkollarınız ve elleriniz kolçaklara dayalı olacak şekilde oturma pozisyonu alın

Avuç içlerinizi kol dayama yerlerine güçlü bir şekilde sokmaya çalışırken trisepslerinizi güçlü bir şekilde kasın.

Pazı

biceps kompleksi

Kollarınızın ön kısmı kolçaklara dayalı ve avuçlarınız kesinlikle yukarı bakacak şekilde oturma pozisyonu alın. Stimülasyon sırasında dirseklerinizin hareket etmesini önlemek için bir sabitleme sistemi kullanın.

Avuç içlerinizi güçlü bir şekilde omuzlarınıza doğru hareket ettirmeye çalışırken bicepslerinizi güçlü bir şekilde kasın.

El uzatıcıları

el kompleksi

Kollarınızın ön kısmı ve avuçlarınız kol dayanaklarına dayanacak şekilde oturma pozisyonu alın. Ellerinizi sağlam bir şekilde kol dayanaklarına sabitleyin

Ellerinizi kaldırmaya çalışırken el ekstansör kaslarınızı kuvvetli bir şekilde kasın.

El fleksörleri

karmaşık el

Önkollarınız kol dayama yerlerine dayanacak şekilde oturma pozisyonu alın. Ezilmeye dayanıklı bir nesneyi parmaklarınız hafifçe bükülecek şekilde ellerinizde tutun.

Elinizde tuttuğunuz nesneyi güçlü bir şekilde kavramaya çalışırken, el fleksiyon kaslarınızı kuvvetli bir şekilde kasın.

VI. KULLANIM TALİMATLARI

Cihazın tanıtımı

A – “Açma/Kapama” anahtarı

B – “i” düğmesi: – birden fazla kanalın enerji seviyesini aynı anda artırmak için – ilk 5 menüye erişim sağlamak için (en son kullanılan 5 program) – kasılma bilgi menüsüne erişim sağlamak için (kasılma süreleri ve sayısı)

C – 4 elektrot kablosu için soketler 1. Cihazın tanıtımı

D – Elektrot kabloları kanal 1 = mavi kanal 2 = yeşil kanal 3 = sarı kanal 4 = kırmızı

E – m—4 sistemi için elektrot kablosu

4 stimülasyon kanalının F – “+”/“–” tuşları

G – Şarj edilebilir pil bölmesi H – Kemer klipsi yuvası

compex mi spor

Bağlantılar

Elektrotların ve kabloların bağlanması Elektrot kabloları, cihazın tabanındaki soketler aracılığıyla stimülatöre bağlanır. Cihazın dört kanalına aynı anda dört kablo bağlanabilir.

Dört klasik elektrot kablosuna ek olarak Compex’inizle birlikte beşinci bir elektrot kablosu da verilmektedir. Bu kablo, stimülatörünüzün tüm m (kas zekası) fonksiyonlarına erişim sağlayan mi-sensör sistemi ile donatılmıştır.

Mi-sensör sisteminin bu özel kablosu, cihazın ön tarafında yer alan stimülasyon kanallarının dört soketinden herhangi birine bağlanabilir ve üzerine klasik kabloda olduğu gibi iki elektrot “kırpılır”.

Motor nokta kaleminin bağlanması

Compex, uyarılacak kas grubunun/gruplarının motor noktasını tam olarak bulmanızı sağlayan bir motor noktası kalemiyle birlikte verilir. Aşağıdaki şemada bu aksesuarın nasıl bağlanacağı gösterilmektedir.

Şarj cihazının bağlanması

Compex, şarj edilebilir piller kullandığından önemli ölçüde çalışma özerkliğine sahiptir. Bunları şarj etmek için cihazınızla birlikte verilen şarj cihazını kullanarak cihazın tabanına bağlayın, ardından şarj cihazını prize takın.

Compex’i şarj etmek için öncelikle elektrot kablolarını cihazdan ayırın. Stimülatörünüzü ilk kez kullanmadan önce, özerkliğini artırmak ve çalışma ömrünü uzatmak için pili tamamen şarj etmeniz her zaman şiddetle tavsiye edilir.

Ön ayarlar: dil, ışık yoğunluğu ve ses seviyesi

Üniteyi ilk kez kullanmadan önce, seçenekler ekranında görüntülenen cihazın çalışma dilini seçmelisiniz. Aşağıda açıklanan talimatlara göre ilerleyin.

Daha sonra, en yüksek konforu sağlamak için Compex size bir dizi ayar seçeneği sunar (işletim dili seçimi, ekran kontrast ayarı, arka aydınlatmanın ayarlanması ve ses seviyesi ayarı).

Bunun için Compex’in solundaki “Açma/Kapama” anahtarına basarak seçenekler ekranını görüntüleyin ve birkaç saniye basılı tutun.

karmaşık dil

2a İstediğiniz dili seçmek için kanal 1’in “+”/“–” tuşuna basın.

2b Ekranın kontrastını ayarlamak için kanal 2’nin “+”/“–” tuşuna basın.

2c Ses seviyesini ayarlamak için kanal 3’ün “+”/“–” tuşuna basın.

2d Arka aydınlatmayı ayarlamak için kanal 4’teki “+”/“–” tuşuna basın (açık: arka aydınlatma kalıcı olarak etkinleştirilir; kapalı: etkinleştirilmez; otomatik: bir tuşa her basıldığında etkinleştirilir)

2e Seçilen parametreleri onaylamak için “Açma/Kapama” anahtarına basın. Stimülatörünüz seçeneklerinizi kaydeder. Artık seçtiğiniz ayarlarla kullanıma hazırdır.

Bir program kategorisinin seçilmesi

Stimülatörünüzü açmak için Compex’in solundaki “Açma/Kapama” anahtarına kısaca basın. Bir müzik sinyali duyulabilir ve farklı program kategorilerini gösteren bir ekran görüntülenir. Bir program seçmeden önce istediğiniz kategoriyi seçmelisiniz.

3a İstenilen kategoriyi seçmek için kanal 1’in “+”/“–” tuşuna basın.

3b Seçiminizi onaylamak ve program seçim ekranına geçmek için kanal 4’ün “+”/“–” tuşuna basın.

3c Stimülatörü kapatmak için “Açma/Kapama” tuşuna basın.

karmaşık program

Bir programın seçilmesi

Bir program seçmek için uygulama kılavuzuna başvurmak özellikle yararlıdır. Önceki adımda seçtiğiniz kategoriden bağımsız olarak, seçilen sayıda programı içeren bir liste ekranda belirir.

Ağrı için Compex sp 4.0

4a İstenilen programı seçmek için kanal 1’in “+”/“–” tuşuna basın.

4b Önceki ekrana dönmek için “Açma/Kapama” tuşuna basın.

4c İstenilen programı seçtikten sonra, seçilen programa bağlı olarak veya sembolünü görüntüleyen kanal 4’ün “+”/“–” tuşuna basın. a) = stimülasyon seansı hemen başlar; b) = bir parametre ayar ekranı görüntülenir.

EN İYİ 5

Compex’inizi daha keyifli ve kullanımı kolay hale getirmek için TOP 5 menüsü, en son kullanılan 5 programa doğrudan erişmenizi sağlar. Bunun için farklı program kategorilerini gösteren ekran göründüğünde “i” tuşuna basın (şek. 3). En son kullandığınız 5 programın listesiyle birlikte TOP 5 menüsü görünecektir.

4d İstenilen programı seçmek için kanal 1’in “+”/“–” tuşuna basın.

4e Önceki ekrana dönmek için “Açma/Kapama” tuşuna basın.

4f-g Seçtiğiniz programı vurguladıktan sonra, parametre ayar ekranı görünene kadar kanal 3’teki “+”/“–” tuşuna basın veya parametre ayar ekranı görünene kadar kanal 4’teki “+”/“–” tuşuna basın.

ilk 5 kompleks

Bir programı kişiselleştirme

Program kişiselleştirme ekranı tüm programlarda mevcut değildir!

karmaşık talimat
karmaşık eğitim
karmaşık plan

Stimülasyon seansı sırasında

Mi-scan sistemi aktifse, mi-scan testi kas grubu seçiminin doğrulandığı gramdan hemen sonra başlar. M teknolojisi kullanılarak bu seçim, Compex tarafından bireysel nöromüsküler özelliklerin ve uyarılacak kasın uyarılabilirlik özelliklerinin test ölçümleri yoluyla otomatik olarak yapılır.

compex mi sistemi

6a Mi-sensör sisteminin özel kablosunun bağlı olduğu kanalın üzerinde sistemin aktif olduğunu belirten küçük sembol görüntülenir (yukarıdaki örnekte m—sensör kablosu kanal 1’e bağlanmıştır).

6b Dört stimülasyon kanalının “+”/“–” tuşları etkin değil. Testin tüm süresi boyunca stimülasyon enerjilerini etkilemek mümkün değildir. Bununla birlikte, mi-sensör kablosunun bağlı olduğu kanalın stimülasyon enerjisinin sayısal temsili, gerçekleştirilen çeşitli ölçümlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere test sırasında otomatik olarak değişir.

6c Testin tüm süresi boyunca, bir kaydırma çubuğu, mi-scan işlevini simgeleyen heykelciği dikey olarak tarar. Testin süresi kas grubunun ve test edilen kişinin özelliklerine göre değişmektedir. En fazla 21 saniye sürer.

6d Test, “Açma/Kapama” tuşuna ( sembolü) basılarak durdurulabilir. Daha sonra bir stimülasyon kanalının tuşuna basarak tüm testi yeniden başlatabilir veya “Açma/Kapama” tuşuna ikinci kez basabilirsiniz.

Stimülasyon enerjilerinin ayarlanması

Program başladığında ve gerekirse mi-tarama testinden sonra Compex, stimülasyonun etkinliği için önemli bir faktör olan stimülasyon enerjilerini artırmanızı ister. Her program için hangi enerji seviyesine ulaşılması gerektiğini öğrenmek için uygulamalar menüsündeki program tablosuna bakın.

7a Compex “bip sesi çıkarır” ve dört kanalın simgeleri yanıp sönerek “+”dan “000”a değişir: dört kanal 0 enerjidedir. Stimülasyonun başlayabilmesi için stimülasyon enerjisini artırmanız gerekir. Bunun için ilgili kanalın tuşlarının “+” tuşuna istenilen ayara ulaşana kadar basın. Dört kanalın enerji seviyesini aynı anda artırmak istiyorsanız “Açma/Kapama” tuşunun altında bulunan “i” tuşuna basın. Ayrıca “i” tuşuna iki kez basarak ilk üç kanalın enerji seviyesini veya bu tuşa üç kez basarak yalnızca ilk iki kanalın enerji seviyesini artırabilirsiniz. “i” düğmesini etkinleştirdiğinizde ilgili kanallar siyah arka plan üzerinde beyaz renkte vurgulanır.

7b Dakika ve saniye cinsinden kalan süre.

7c Animasyonlu yükselen konveksiyon sembolü ısınma sırasını temsil ediyordu.

7d Oturum ilerleme ölçeği. Nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılar için aşağıdaki bölüme (“program ilerlemesi”) bakın.

7e “Açma/Kapama” tuşuna basarak bir önceki ekrana dönebilirsiniz.

kompleks 7

Program ilerlemesi

Stimülasyon gerçekten, stimülasyon enerjisi artırıldığında başlar. Aşağıda verilen örnekler genel kuralları anlamak için yeterlidir.

karmaşık ilerleme

8a Programın bitimine kalan süre (dakika ve saniye cinsinden).

8b Programın ait olduğu kategoriyi gösteren küçük animasyonlu sembol.

8c Seans ilerleme ölçeği: İlerleme ölçeği üç ayrı bölümden oluşur: program üç stimülasyon dizisinden oluşur; ısınma (ışık taraması/sol), fiili çalışma (siyah alan/orta) ve egzersiz sonunda gevşeme. program (daha ağır tarama/sağ). İlerleme ölçeği de tamamen taranabilir: program daha sonra tek bir uyarı dizisinden oluşur. Ölçeğin hemen altında bulunan küçük imleç programın ilerleme durumunu tam olarak gösterir.

8d Kasılma ve aktif dinlenme süresi çubuğu: Bu çubuk yalnızca çalışma sırası sırasında görüntülenir. Kasılmanın süresini (siyah kısım) ve aktif dinlenme sürelerini (taralı kısım) gösterir.

8e Çubuk grafikler: Kas kasılma aşaması siyah çubuk grafiklerle temsil edilir. Aktif dinlenme aşaması, taranmış çubuk grafiklerle temsil edilir.

8f “Açma/Kapama” tuşuna basarak programı anlık olarak ( = “DURAKLAT”) kesebilirsiniz. Seansı yeniden başlatmak için kanal 4’ün “+”/“–” tuşuna basmanız yeterlidir. Bir kesinti sonrasında stimülasyon, “STOP” öncesinde ayarlanan stimülasyon enerjisinin %80’iyle yeniden başlar.

Kasılma bilgisi

Kas kasılmasını tetikleyen programlar için kasılma bilgi ekranı, tamamlanan kasılma sayısını ve kasılmada harcanan süreyi gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize olanak tanır. Bu bilgilere ulaşmak için program sırasında “i” tuşuna basın ve basılı tutun.

9a Toplam kasılma süresi

9b Kasılma sayısı

karmaşık içerik

Atlama işlevi

Bazı programlarda atlama işlevi, geçerli sırayı sonlandırmanıza ve otomatik olarak programın bir sonraki sırasına geçmenize olanak sağlar. Atlama fonksiyonuna erişmek için öncelikle stimülatörü “Duraklat” moduna getirmelisiniz.

karmaşık atlama işlevi

10a Kanal 3’ün “+” / “–” tuşuna basın (sembolle temsil edilen atlama fonksiyonu).

10b Bir diziyi atlarsanız, stimülatör yüksek sesle bip sesi çıkarır ve ilerleme ölçeğinin altında bulunan imleç bir sonraki dizinin başlangıcına hareket eder.

10c Ulaştığınız programın sırasını başlatmak için kanal 4’ün “+” / “–” tuşuna basın.

İstatistik

Stimülatörünüz, bir programa ilişkin önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntülemenize olanak tanıyan bir istatistik menüsü içerir. İstatistik ekranına ulaşmak için stimülatörü “Pause” moduna almanız veya programın bitmesini beklemeniz gerekmektedir.

11a “MAX” ifadesi kanal bazında kasılma aşamaları sırasında ulaşılan maksimum enerji seviyesini belirtir.

11b “AVG” ifadesi, kasılma aşamaları sırasında kullanılan tüm kanallardaki ortalama enerji seviyesini ifade etmektedir.

11c Bir parantezle temsil edilen m—6 işlevi, ideal enerji ayar aralığında stimülasyon süresinin yüzdesini gösterir.

11d Bu ekranı görüntüledikten sonra 4. kanalın “+” / “–” tuşuna basarak programı yarıda bıraktığınız yerden devam ettirebilirsiniz.

karmaşık istatistik

Programın sonu

karmaşık son

12a Seansın sonunda bir müzik sinyali duyarsınız ve küçük bir bayrak görüntülenir.

12b Bir işaretin ve atlama sembolünün aynı anda bulunması, programın bir veya daha fazla sırasını/sıralarını atladığınız anlamına gelir. Bu nedenle kullanılan programı değiştirdiniz. Programlara bağlı olarak görüntülenen bilgiler farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda hiçbir bilginin görüntülenmemesi de mümkündür.

11a “MAX” ifadesi, kasılma aşamaları sırasında ulaşılan maksimum enerji seviyesini kanal bazında belirtir (şek. 11).

11b “AVG” ifadesi, kasılma aşamaları sırasında kullanılan tüm kanallardaki ortalama enerji seviyesini ifade etmektedir (Şekil 11).

11c Bir parantezle temsil edilen m—6 işlevi, ideal enerji ayar aralığında stimülasyon süresinin yüzdesini gösterir (şek. 11).

12c Bu durumda stimülatörü yalnızca “Açma/Kapama” tuşuna basarak kapatmak gerekir.

Elektrik tüketimi ve şarj

Compex şarj edilebilir pillerle çalışır. Deşarj süresi kullanılan programlara ve stimülasyon enerjisine bağlıdır.

Stimülatörünüzü ilk kez kullanmadan önce, özerkliğini artırmak ve çalışma ömrünü uzatmak için pili tamamen şarj etmeniz her zaman şiddetle tavsiye edilir. Cihazınızı uzun süre kullanmazsanız lütfen pilini düzenli olarak şarj edin.

Elektrik tüketimi

Küçük pil sembolü pillerin şarj seviyesini gösterir.

13a Küçük pil simgesinin yalnızca iki referans işareti vardır: Piller şarjlarını kaybediyor. Oturumu yarıda kesin ve cihazı yeniden şarj edin (aşağıdaki bölüme bakın).

13b Normalde kanal 4’ün “+”/“–” tuşunun üzerinde görüntülenen sembol kaybolmuştur ( ) ve küçük pil yanıp sönmektedir: Piller tamamen boşalmıştır. Artık cihazı kullanmak mümkün değildir. Hemen şarj edin (sonraki bölüme bakın).

karmaşık stimülasyon

Şarj etme

Compex’i şarj etmek için öncelikle elektrot kablolarını cihazdan çıkarın, ardından şarj cihazını bir prize takın ve son olarak stimülatörü şarj cihazına bağlayın. Aşağıda gösterilen şarj menüsü otomatik olarak görüntülenir

karmaşık şarj

14a Compex 3 dakika 8 saniyedir şarj oluyor (cihazınızla birlikte verilen hızlı şarj cihazıyla tam şarj 1 saat 00 ila 1 saat 30 saat sürebilir).

14b Şarj işlemi devam ediyor ve küçük pil simgesi tamamen dolu değil. Şarj işlemi tamamlandığında toplam şarj süresi yanıp söner ve küçük pil tamamen doludur. Compex, şarj cihazının bağlantısını kestiğiniz anda otomatik olarak kapanır.

Sorunlar ve çözümler

15-14a Compex “bip sesi çıkarır” ve alternatif olarak birkaç elektrot sembolünü ve sorunun tespit edildiği kanalı gösteren bir oku görüntüler. Aşağıda, stimülatör kanal 2’de bir elektrot arızası tespit etmiştir. Bu mesaj şu anlama gelebilir:

1) bu kanala bağlı elektrot yok;

2) elektrotlar eski, yıpranmış ve/veya temas zayıf: yeni elektrotlar kullanmayı deneyin;

3) elektrot kablosu arızalı: başka bir kanal kullanarak deneyin. Eğer kablo tekrar varsayılan değer gösteriyorsa lütfen değiştirin.

karmaşık problemler

Şarj etme hatası

Şarj sırasında bir şarj hatası meydana gelebilir. Compex sürekli olarak “bip sesi çıkarır” ve aşağıdaki ekran görüntülenir:

karmaşık şarj sorunu

Bu mesaj görüntülenirse şarj cihazının bağlantısını kesin; cihaz otomatik olarak kapanır. Lütfen bu hata kodunu not ederek yardım hattıyla iletişime geçin.

Compex Türkiye
Compex Türkiye
Articles: 42