Etiket compex satışı yapaılan şehirler

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği Mesafeli sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi gazete – 27 Kasım 2014   Gümrük ve Ticaret?Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin…